Ontvang onze aanbiedingen en informatie over onze nieuwe producten:  Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Statuten en toekenningsvoorwaarden

1 - Toekenningsvoorwaarden : Januari 2021

J83 – UITTREKSEL UIT HET TREKKINGSREGLEMENT '5 KOOKROBOTS TE WINNEN' Domoti SAS organiseert van 1 december 2020 tot 30 juni 2021 voor zijn verschillende merken een spel zonder aankoopverplichting, met trekking op latere datum, genaamd 'VIJF KOOKROBOTS TE WINNEN'. Dit trekkingsspel kan worden aangeboden in verschillende vormen en onder verschillende namen. De actie is toegankelijk voor iedereen woonachtig in het land Frankrijk en Corsica (met uitzondering van de Départements en Terroitoires d'Outremer), maar ook in verschillende Europese landen (België, Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk), en die een omstandig document heeft ontvangen, met uitzondering van personeelsleden (en hun familie) die een activiteit uitoefenen in een onderneming die banden heeft met de organiserende onderneming. De toekenning is de volgende: VIJF KOOKROBOTS van het merk LIVOO met een commerciële eenheidsprijs van € 359.00 of £ 325,14, wisselkoers van toepassing op 12/10/20. Om aan dit trekkingsspel deel te nemen, hoeft u alleen maar de deelnamebon terug te sturen naar het adres vermeld op de catalogus betreffende de actie, en de instructies op de documenten na te leven voor de uiterlijke datum waarop de actie wordt afgesloten, nl. 30/06/2021. De begunstigden worden op de hoogte gebracht binnen de drie maanden na afloop van het spel. De winnaars worden willekeurig getrokken door meester Gobert, gerechtsdeurwaarder te Roubaix. De maatschappij Domoti SAS kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer dit spel buiten haar wil om, gedeeltelijk of geheel gewijzigd wordt. Het complete reglement wordt gratis toegezonden aan iedere persoon die hier schriftelijk een verzoek voor indient bij IDEAL Praktijk PB 20100 - 7700 MOESKROEN (postzegel voor aanvraag van het reglement terugbetaald op verzoek) onder vermelding van de naam van het spel. Voor elke vergoeding met betrekking tot de deelnamekosten aan het spel, gelieve uw IBAN en BIC mee te delen samen met een bewijs van telefoon of internet (factuur,...) voor de communicatiekosten. Er zal door Domoti SAS geen enkele telefonische inlichting worden verstrekt.


2 - Toekenningsvoorwaarden : Mei 2021

J87 - Uittreksel uit de voorwaarden van de actie 'gouden medaille van de getrouwheid' : Domoti SAS organiseert van 01 mei 2021 tot 30 april 2022 voor zijn verschillende merken een operatie die gratis is en zonder aankoopverplichting. iedereen die in het land Frankrijk, in Corsica (uitgezonderd de “départements et territoires d’outremer”), en in verschillende europese landen (België, Duitsland, Nederland, verenigd koninkrijk) woont, en een omstandig document heeft ontvangen, kan deelnemen. De te overhandigen cadeaus worden in toenemende waarde toegekend in functie van het grootste bedrag tot het kleinste bedrag van de omzet die tussen 2 november 2020 en 30 april 2021 werd gerealiseerd. In het geval van een ex aequo wordt rekening gehouden met de cadeauaanvraag die ons als eerste heeft bereikt. De te overhandigen cadeaus binnen deze actie zijn: een led televisietoestel van Samsung met een handelswaarde van € 299 of de tegenwaarde in de vorm van een cheque. Een smartphone van Huawei met een handelswaarde van € 199 of de tegenwaarde in de vorm van een cheque. Een computer van Dwo met een handelswaarde van € 169,99 of de tegenwaarde in de vorm van een cheque. Een videocamera van yin fun met een handelswaarde van € 139,99 of de tegenwaarde in de vorm van een cheque. een tablet van leshp met een handelswaarde van € 41,93 of de tegenwaarde in de vorm van een cheque. Een horloge van Cellys met een handelswaarde van € 29,99 of de tegenwaarde in de vorm van een cheque. Eenieder die deelneemt aan de actie ontvangt minstens een wekker van Scientec Design met een handelswaarde van € 7,99. Domoti behoudt zich het recht voor uw cadeau te vervangen door een aankoopcheque ter waarde van € 7,99. Om aan deze actie deel te nemen moet de persoonlijke cadeau-aanvraag, bovenaan op de bestelbon, worden teruggestuurd naar het adres dat vermeld staat op de catalogus waarin de actie wordt toegelicht; bovendien moeten de op de documenten vermelde instructies vóór de afsluitingsdatum van de actie, namelijk 30/04/2022, nageleefd zijn. De voorwaarden voor toekenning evenals de lijst met klanten die in aanmerking komen voor de grootste cadeaus worden gratis opgestuurd naar eenieder die hier schriftelijk om verzoekt en zich richt tot Domoti SAS - postbus 20 200 7700 Moeskroen.