Promotie Regels

 1. Toekenningsvoorwaarden : Juli 2019
 2. Toekenningsvoorwaarden : September 2019
 3. Toekenningsvoorwaarden : September 2019 - De keukenhulp aan
 4. Toekenningsvoorwaarden : Oktober 2019 : '€ 2.000 TE WINNEN'
 5. Toekenningsvoorwaarden : Oktober 2019 : een toestel met aanraakscherm
 1. Toekenningsvoorwaarden : November 2019

 • Toekenningsvoorwaarden : Juli 2019

  Uittreksel uit het spelreglement '1 cheque van € 1.850,00 te winnen': de maatschappij DOMOTI SAS RCS Lille nr b 342 883 758 met maatschappelijke zetel in de zone de la Bouverne 16 av Industrielle - 59520 Marquette lez Lille, organiseert van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020 voor al zijn merken een spel met trekking op eerdere datum, genaamd '1 cheque van € 1.850 te winnen'. Dit spel kan tegelijkertijd in verschillende europese landen worden georganiseerd en aangeboden onder verschillende vormen en namen. De actie is toegankelijk voor iedereen woonachtig in het land frankrijk en corsica (met uitzondering van de départements en terroitoires d'outremer), maar ook in verschillende europese landen, en die een omstandig document heeft ontvangen, met uitzondering van personeelsleden (en hun familie) die een activiteit uitoefenen in een onderneming die banden heeft met de organiserende onderneming. Om aan dit spel deel te nemen, hoeft u alleen maar de aanvraag tot overhandiging van een cheque in te vullen die als deelnamebewijs geldt, en deze samen met een bestelling en de betaling ervan terug te sturen ten laatste op 30/06/2020 naar het adres vermeld op de catalogus betreffende de actie, en de instructies op de documenten na te leven. Enkel een cadeauaanvraag is niet voldoende om deel te nemen aan het spel. Voor deze documenten werden verstuurd, is reeds een trekking gebeurd door meester gobert onder de geadresseerden van het speldocument, en heeft hij de grote winnaar van de hoofdprijs bepaald, nl. Een bankcheque van € 1.850, die hij een uniek en persoonlijk nummer heeft toegekend. De aldus gekozen winnaar zal hij geheimhouden tot de datum waarop het spel wordt afgesloten. De gerechtsdeurwaarders hebben zich ervan vergewist dat alle wettelijke bepalingen werden nageleefd die de acties uitstippelen en dat het reglement aan de nodige voorschriften beantwoordt. Voorstelling van de te winnen prijzen: een bankcheque van € 1.850 voor de grote winnaar bepaald door trekking, die bovendien heeft deelgenomen, en evenveel aankoopcheques met een waarde van € 5 als er deelnemers zijn. Als de grote winnaar niet reageert voor de afsluitingsdatum, zal de bankcheque worden verloot na het afsluiten van het spel, en getrokken worden uit alle deelnamebonnen die we tijdig hebben ontvangen. De grote winnaar kan geen verzet aantekenen tegen eventueel gratis gebruik van zijn/haar naam, adres (stad en departement), met afbeeldingen of niet (bijv.: foto), met stem, schriftelijk, om als bewijs te dienen, tenzij hij/zijn zijn/haar prijs afwijst. De maatschappij domoti sas kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer dit spel buiten haar wil om, gedeeltelijk of geheel gewijzigd wordt. Het volledige reglement wordt gratis verzonden naar eenieder die daarvoor een schriftelijk verzoekt richt tot ideal praktijk - postbus 7151 - 3109 ad schiedam / - postbus 20200 - 7700 Moeskroen (postzegel voor aanvraag van het reglement terugbetaald op verzoek), met vermelding van de naam van het spel. Voor elke vergoeding met betrekking tot de deelnamekosten aan het spel, gelieve uw iban en bic mee te delen samen met een bewijs van telefoon of internet (factuur,...) Voor de communicatiekosten. Er zal door domoti sas geen enkele telefonische inlichting worden verstrekt.

  Haut de page
 • Toekenningsvoorwaarden : September 2019

  Uittreksel uit het spelreglement ‘€ 2.000 te winnen’ : De firma Domoti SAS, handelsreg. Rijsel nr. b 342.883.758 met zetel te zone de la Bouverne 16, av. industrielle - 59520 Marquette-lez-lille, organiseert van 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2020 voor zijn verschillende merken een spel met trekking op latere datum, genaamd '€ 2.000 te winnen'. Dit spel kan worden georganiseerd en aangeboden onder verschillende vormen en namen. De actie is toegankelijk voor iedereen woonachtig in het land Frankrijk en Corsica (met uitzondering van de départements en terroitoires d'outremer), maar ook in verschillende europese landen, en die een omstandig document heeft ontvangen, met uitzondering van personeelsleden (en hun familie) die een activiteit uitoefenen in een onderneming die banden heeft met de organiserende onderneming. De toekenning is de volgende: een bankcheque van € 2.000,00 of een schenking van £ 1.728,48 (wisselkoers op 24/06/19) en evenveel aankoopbonnen met een waarde van € 5 als er deelnemers zijn in de europese unie, of van £ 5 als er deelnemers zijn in het verenigd koninkrijk die hun deelnemingsbon hebben teruggestuurd vóór de datum waarop het spel wordt afgesloten, nl. 31/08/2020. Om aan dit spel deel te nemen, hoeft u alleen de deelnamebon samen met de bestelling op te sturen naar het adres dat op de catalogus met de actie staat, en de instructies te volgen die in de documenten staan. enkel een cadeauaanvraag is niet voldoende om deel te nemen aan het spel. De winnaar zal willekeurig getrokken worden door meester Gobert, gerechtsdeurwaarder te Roubaix. De maatschappij domoti sas kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer dit spel buiten haar wil om, gedeeltelijk of geheel gewijzigd wordt. Het complete reglement wordt gratis toegezonden aan iedere persoon die hier schriftelijk een verzoek voor indient bij Domoti SAS - postbus 7151 - 3109 ad schiedam / postbus 20200 - 7700 Moeskroen (postzegel voor aanvraag van het reglement terugbetaald op verzoek) onder vermelding van de naam van het spel. voor elke vergoeding met betrekking tot de deelnamekosten aan het spel, gelieve uw iban en bic mee te delen samen met een bewijs van telefoon of internet (factuur,...) voor de communicatiekosten. er zal door Domoti sas geen enkele telefonische inlichting worden verstrekt.

  Haut de page
 • Toekenningsvoorwaarden : September 2019 - De keukenhulp aan

  Spelreglement: Domoti SAS organiseert van 1 september 2019 tot 30 juni 2020 voor zijn verschillende merken een operatie die gratis is, genaamd ‘Een gratis multifunctioneel toestel’. De actie is toegankelijk voor iedereen die een omstandig document heeft ontvangen. De toekenning is de volgende: een Cookeo van het merk Moulinex ter waarde van € 229,99 of zijn tegenwaarde in de vorm van een cheque. Elke deelnemer aan de actie ontvangt samen met zijn bestelling minstens een keukenweegschaal. IDEAL Praktijk behoudt zich het recht voor het te vervangen door een artikel met gelijke of grotere waarde of door een aankoopcheque van € 6. De hoofdprijs wordt toegekend op basis van de volgende criteria: het grootste aantal punten berekend op basis van de letters waarmee de familienaam en voornaam van de deelnemers worden gevormd en zoals ze zijn opgenomen in de dossiers. De puntentelling gebeurt als volgt: A = 705 punten, B = 375 punten, C = 58 punten, D = 822 punten, E = 32 punten, F = 5 punten, G = 1 punt, H = 12 punten, I = 253 punten, J = 555 punten, K = 999 punten, L = 2000 punten, M = 1000 punten, N = 5 punten, O = 1500 punten, P = 2 punten, Q = 8 punten, R = 666 punten, S = 8 punten, T = 3000 punten, U = 1888 punten, V = 23 punten, W = 1 punt, X = 4 punten, Y = 5 punten, Z = 2 punten. De hoofdprijs wordt toegekend aan diegene wiens voor- en familienaam het grootste aantal punten oplevert. In het geval van een gelijke stand wordt ook de naam van de stad van deze deelnemers in de puntentelling opgenomen. Om aan dit spel deel te nemen, hoeft u alleen maar uw cadeauaanvraag die zich boven op uw bestelbon bevindt, terug te sturen naar IDEAL Praktijk Postbus 20200 - 7700 Moeskroen vóór de einddatum van het spel, namelijk 30/06/2020. De voorwaarden voor toekenning worden gratis opgestuurd naar eenieder die IDEAL Praktijk Postbus Postbus 20200 - 7700 Moeskroen er schriftelijk om verzoekt.

  Haut de page
 • Toekenningsvoorwaarden : Oktober 2019 '€ 2.000 TE WINNEN'

  UITTREKSEL UIT HET SPELREGLEMENT '€ 2.000 TE WINNEN' 2019 : De maatschappij SAS DOMOTI RCS Lille n° B 342 883 758 met maatschappelijke zetel in Zone de la Bouverne 16 av Industrielle - 59520 MARQUETTE LEZ LILLE, organiseert van 1 maart 2019 tot 28 februari 2020 voor de verschillende merken een gratis spel zonder aankoopverplichting en met trekking op latere datum, genaamd '€ 2.000 te winnen'. Dit spel kan worden georganiseerd en aangeboden afhankelijk van het merk en de catalogi, in verschillende vormen en benamingen. Iedereen die in het land Frankrijk, in Corsica (uitgezonderd de “départements et territoires d’outremer”), en in verschillende Europese landen (België, Duitsland, Nederland, Verenigd Koninkrijk) woont, en een omstandig document heeft ontvangen, kan deelnemen. Om aan dit spel deel te nemen (met of zonder bestelling), hoeft u alleen maar de deelnamebon juist in te vullen en met de post terug te sturen ten laatste op 28/02/2020 naar het adres vermeld op de catalogus betreffende de actie, en de instructies op de documenten na te leven. De winnaar zal getrokken worden door meester Gobert, gerechtsdeurwaarder te Roubaix, bij wie een exemplaar van de verstuurde documenten en het reglement werd neergelegd. De prijs die wordt verloot is de volgende: een cheque van € 2.000. De maatschappij Domoti heeft het recht zijn naam, adres (stad en provincie), bewegende beelden of niet (bv. foto), stem, geschriften te gebruiken voor reclamedoeleinden en als verklaring. Er zal door Domoti SAS geen enkele telefonische inlichting worden verstrekt. Uit de deelname vloeit automatisch de aanvaarding voort van het reglement en de instructies op de documenten. Geen enkele betwisting dienaangaande zal worden aanvaard. Voor alle gevallen die niet in het reglement zijn opgenomen, zal DOMOTI SAS het oordeel vellen, en hiertegen kan geen verzet worden aangetekend. Het volledige reglement wordt gratis verzonden naar eenieder die daarvoor een schriftelijk verzoekt richt tot IDEAL PRAKTIJK Postbus 7151 - 3109 AD Schiedam / - postbus 20200 - 7700 Moeskroen (postzegel voor aanvraag van het reglement terugbetaald op verzoek), met vermelding van de naam van het spel. Voor elke vergoeding met betrekking tot de deelnamekosten aan het spel, gelieve uw IBAN en BIC mee te delen samen met een bewijs van telefoon of internet (factuur,...) voor de communicatiekosten.

  Haut de page
 • Toekenningsvoorwaarden : Oktober 2019 : een toestel met aanraakscherm

  Uittreksel van de regels van de actie 'een gratis toestel met aanraakscherm voor u!' » : Domoti SAS organiseert van 1 september 2019 tot 30 april 2020 voor zijn verschillende merken een gratis operatie zonder aankoopverplichting om haar beste klanten te belonen en nieuwe klanten te verwelkomen. iedereen die in het land Frankrijk, in Corsica (uitgezonderd de “départements et territoires d’outremer”), en in verschillende europese landen (België, Duitsland, Nederland, Verenigd Koninkrijk) woont, en een omstandig document heeft ontvangen, kan deelnemen. De toekenning is de volgende : een ipad met aanraakscherm, kleur 'dolfijngrijs' of 'rosé goud' ter waarde van € 359,99 of £ 322,52 (wisselkoers van toepassing op 01/07/19) of een cheque voor de tegenwaarde. iedereen die aan de actie deelneemt, ontvangt minstens een vouwbare aanraaklamp met een verkoopwaarde van € 7,99 of £ 7,99. Ideal Praktijk behoudt zich het recht voor uw cadeau te vervangen door een artikel met gelijke of grotere waarde, of een aankoopcheque ter waarde van € 7,99 of £ 7,99. De hoofdprijs wordt toegekend in functie van de volgende criteria: het grootste aantal punten berekend op basis van de letters waarmee de familienaam en voornaam van de deelnemers worden gevormd en zoals ze zijn opgenomen in de dossiers. de puntentelling gebeurt als volgt: a = 705 punten, b = 375 punten, c = 58 punten, d = 822 punten, e = 32 punten, f = 5 punten, g = 1 punt, h = 12 punten, i = 253 punten, j = 555 punten, k = 999 punten, l = 2000 punten, m = 1000 punten, n = 5 punten, o = 1500 punten, p = 2 punten, q = 8 punten, r = 666 punten, s = 8 punten, t = 3000 punten, u = 1888 punten, v = 23 punten, w = 1 punt, x = 4 punten, y = 5 punten, z = 2 punten. de hoofdprijs wordt toegekend aan diegene wiens voor- en familienaam het grootste aantal punten oplevert. in het geval van een gelijke stand wordt ook de naam van de stad van deze deelnemers in de puntentelling opgenomen. om aan deze actie deel te nemen, hoeft u alleen maar uw persoonlijke geschenkaanvraag die zich boven op uw bestelbon bevindt, terug te sturen naar het adres vermeld op de catalogus betreffende de actie en de instructies op de documenten na te leven vóór de einddatum van het spel, namelijk 30/04/2020. Voor aanvragen van cadeaus die niet gepaard gaan met een bestelling van frankrijk, vragen we een vaste vergoeding in de kosten voor de verzending naar u thuis van € 6,99. De voorwaarden voor toekenning worden gratis opgestuurd naar eenieder die hier schriftelijk om verzoekt en zich richt tot ideal praktijk postbus 20200 7700 Moeskroen.

  Haut de page
 • Toekenningsvoorwaarden : November 2019

  UITTREKSEL VAN DE MODALITEITEN VAN DE ACTIE “EEN CADEAU VAN HET MERK PHILIPS ” : Domoti SAS organiseert van 15 november 2019 tot 15 oktober 2020 voor zijn verschillende merken, een gratis actie met aankoopverplichting, om zijn beste klanten te belonen en zijn nieuwe klanten te verwelkomen. Iedereen die in het land Frankrijk, in Corsica (uitgezonderd de “départements et territoires d’outremer”), en in verschillende Europese landen (België, Duitsland, Nederland, Verenigd Koninkrijk) woont, en een omstandig document heeft ontvangen, kan deelnemen. De toekenning is de volgende : een ledtelevisietoestel van het merk PHILIPS met een handelswaarde van €/£ 299,99 of een cheque voor de tegenwaarde daarvan. Elke deelnemer aan de actie ontvangt met zijn bestelling minstens een cadeau van het merk PHILIPS, namelijk een staaflamp met een handelswaarde van €/£ 7,99. DOMOTI behoudt zich het recht voor om uw cadeau te vervangen door een aankoopbon ter waarde van €/£ 7,99. De hoofdprijs wordt toegekend in functie van de volgende criteria: het grootste aantal punten berekend op basis van de letters waarmee de familienaam en voornaam van de deelnemers worden gevormd en zoals ze zijn opgenomen in de dossiers. De puntentelling gebeurt als volgt: A = 705 punten, B = 375 punten, C = 58 punten, D = 822 punten, E = 32 punten, F = 5 punten, G = 1 punt, H = 12 punten, I = 253 punten, J = 555 punten, K = 999 punten, L = 2000 punten, M = 1000 punten, N = 5 punten, O = 1500 punten, P = 2 punten, Q = 8 punten, R = 666 punten, S = 8 punten, T = 3000 punten, U = 1888 punten, V = 23 punten, W = 1 punt, X = 4 punten, Y = 5 punten, Z = 2 punten. De hoofdprijs wordt toegekend aan diegene wiens voor- en familienaam het grootste aantal punten oplevert. In het geval van een gelijke stand wordt ook de naam van de stad van deze deelnemers in de puntentelling opgenomen. Om aan deze actie deel te nemen moet de persoonlijke cadeau-aanvraag, bovenaan op de bestelbon, worden teruggestuurd naar het adres dat vermeld staat op de catalogus waarin de actie wordt toegelicht; bovendien moeten de op de documenten vermelde instructies vóór de afsluitingsdatum van de actie, namelijk 15/10/2020, nageleefd zijn. De voorwaarden voor toekenning worden gratis opgestuurd naar eenieder die hier schriftelijk om verzoekt en zich richt tot DOMOTI SAS - Postbus 20200 7700 MOESKROEN.

  Haut de page
 • Kies uw land: