Promotie Regels

 1. Toekenningsvoorwaarden : September 2017
 2. Toekenningsvoorwaarden : Januari 2018
 3. Toekenningsvoorwaarden : Mei 2018
 4. Toekenningsvoorwaarden : Juli 2018
 5. Toekenningsvoorwaarden : Augustus 2018
 1. Toekenningsvoorwaarden : September 2018

 • Toekenningsvoorwaarden : September 2017

  Spelreglement: Domoti SAS organiseert van 1 september 2017 tot 30 juni 2018 voor zijn verschillende merken een operatie die gratis is, genaamd 'Een gratis multifunctioneel toestel'. De actie is toegankelijk voor iedereen die een omstandig document heeft ontvangen. De toekenning is de volgende : een Cookeo van het merk Moulinex ter waarde van € 229,99 of zijn tegenwaarde in de vorm van een cheque. Iedereen die aan de actie deelneemt,ontvangt minstens één azijnmolen / melkopschuimer bij zijn bestelling. IDEAL Praktijk behoudt zich het recht voor het te vervangen door een artikel met gelijke of grotere waarde of door een aankoopcheque van € 6. De hoofdprijs wordt toegekend in functie van de volgende criteria: het grootste aantal punten berekend op basis van de letters waarmee de familienaam en voornaam van de deelnemers worden gevormd en zoals ze zijn opgenomen in de dossiers. De puntentelling gebeurt als volgt: A = 705 punten, B = 375 punten, C = 58 punten, D = 822 punten, E = 32 punten, F = 5 punten, G = 1 punt, H = 12 punten, I = 253 punten, J = 555 punten, K = 999 punten, L = 2000 punten, M = 1000 punten, N = 5 punten, O = 1500 punten, P = 2 punten, Q = 8 punten, R = 666 punten, S = 8 punten, T = 3000 punten, U = 1888 punten, V = 23 punten, W = 1 punt, X = 4 punten, Y = 5 punten, Z = 2 punten. De hoofdprijs wordt toegekend aan diegene wiens voor- en familienaam het grootste aantal punten oplevert. In het geval van een gelijke stand wordt ook de naam van de stad van deze deelnemers in de puntentelling opgenomen. Om aan dit spel deel te nemen, hoeft u alleen maar uw cadeauaanvraag die zich boven op uw bestelbon bevindt, terug te sturen naar IDEAL Praktijk Postbus 20200 - 7700 Moeskroen vóór de einddatum van het spel, namelijk 30/06/2018. De voorwaarden voor toekenning worden gratis opgestuurd naar eenieder die IDEAL Praktijk Postbus 20200 - 7700 Moeskroen er schriftelijk om verzoekt.

  Haut de page
 • Toekenningsvoorwaarden : Januari 2018

  Uittreksel uit het spelreglement ‘€ 7.500 te winnen’ : DOMOTI SAS organiseert van 1 januari 2018 tot 31 december 2018 voor zijn verschillende merken een spel met aankoopverplichting en met trekking op latere datum, genaamd ‘€ 7.500 te winnen’. Iedereen die in het land Frankrijk, in Corsica (uitgezonderd de “départements et territoires d’outremer”), en in verschillende europese landen woont, en een omstandig document heeft ontvangen, kan deelnemen. De toekenning is de volgende : een bankcheque ter waarde van 7.500,00 euro en evenveel aankoopbonnen van 5 euro als er deelnemers zijn die hun deelnemingsbon samen met hun correct ingevulde bestelling uiterlijk voor de afsluiting van het spel, dit is 31/12/2018, hebben teruggestuurd per brief naar het adres vermeld op de catalogus voor deze actie. De winnaar zal uit alle deelnemingsbonnen willekeurig getrokken worden door meester Gobert, gerechtsdeurwaarder te Roubaix, bij wie een exemplaar van de verstuurde documenten en het reglement werd neergelegd. De gerechtsdeurwaarders hebben gecontroleerd of de wettelijke bepalingen betreffende de acties, de formele rechtmatigheid van het reglement en de aanwezigheid van de door artikel l121-20 en volgende van het consumentenwetboek voorziene elementen in acht genomen zijn. de winnaar zal op de hoogte worden gebracht binnen de drie maanden na afloop van het spel. Deelname via de telefoon of het internet is alleen bestemd voor mensen die een bestelling plaatsen. Enkel een cadeauaanvraag is niet voldoende om deel te nemen aan het spel. Het complete reglement wordt gratis toegezonden aan iedere persoon die hier schriftelijk een verzoek voor indient bij DOMOTI SAS - IDEAL Praktijk - postbus 20200 - 7700 Moeskroen (postzegel voor aanvraag van het reglement terugbetaald op verzoek) onder vermelding van de naam van het spel.

  Haut de page
 • Toekenningsvoorwaarden : Mei 2018

  Reglement : De firma Domoti SAS, handelsreg. Rijsel nr. b 342.883.758 met zetel te zone de la Bouverne, 16 av. Industrielle - 59520 Marquette-Lez-Lille, organiseert van 1 mei 2018 tot en met 30 april 2019 voor zijn verschillende merken een spel met trekking op latere datum, genaamd '€5.000 te winnen'. Dit spel kan worden georganiseerd en aangeboden onder verschillende vormen en namen. De actie is toegankelijk voor iedereen woonachtig in het land Frankrijk en Corsica (met uitzondering van de départements en terroitoires d'outremer), maar ook in verschillende europese landen, en die een omstandig document heeft ontvangen, met uitzondering van personeelsleden (en hun familie) die een activiteit uitoefenen in een onderneming die banden heeft met de organiserende onderneming. De toekenning is de volgende : een bankcheque ter waarde van 5.000,00 euro en evenveel aankoopbonnen van 5 euro als er deelnemers zijn die hun deelnamebon voor het afsluiten van dit spel hebben opgestuurd, namelijk 30/04/2019. Om aan dit spel deel te nemen, hoeft u alleen maar uw deelnamebon terug te sturen samen met uw bestelling naar het adres vermeld op de catalogus betreffende de actie, en de instructies op de documenten na te leven. deelname via telefoon of internet is enkel voorbehouden voor zij die een bestelling plaatsen. Uitsluitend in Frankrijk : zij die geen bestelling wensen te plaatsen maar toch het cadeau willen ontvangen, worden om een deelname in de verzendkosten van €6,99 verzocht. enkel een cadeauaanvraag is niet voldoende om deel te nemen aan het spel. De winnaar zal willekeurig getrokken worden door meester gobert, gerechtsdeurwaarder te Roubaix. De maatschappij Domoti SAS kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer dit spel buiten haar wil om, gedeeltelijk of geheel gewijzigd wordt. Het complete reglement wordt gratis toegezonden aan iedere persoon die hier schriftelijk een verzoek voor indient bij Domoti SAS – postbus 7151 - 3109 ad schiedam / postbus 20200 - 7700 moeskroen (postzegel voor aanvraag van het reglement terugbetaald op verzoek) onder vermelding van de naam van het spel. Voor elke vergoeding met betrekking tot de deelnamekosten aan het spel, gelieve uw iban en bic mee te delen samen met een bewijs van telefoon of internet (factuur,...) voor de communicatiekosten. er zal door Domoti SAS geen enkele telefonische inlichting worden verstrekt.

  Haut de page
 • Toekenningsvoorwaarden : Juli 2018

  Uittreksel uit het spelreglement ‘€ 7.500 te winnen’ : Domoti SAS organiseert van 1 juli 2018 tot 30 juni 2019 voor zijn verschillende merken een spel zonder aankoopverplichting en met voorafgaande trekking, genaamd ‘€ 7.500 te winnen’. Iedereen die in het land Frankrijk, in Corsica (uitgezonderd de “départements et territoires d’outremer”), en in verschillende Europese landen woont, en een omstandig document heeft ontvangen, kan deelnemen. De toekenning is de volgende: een bankcheque van € 7.500.00 euro. De einddatum van het spel is 30/06/2019. De trekking die werd uitgevoerd, is een voorafgaande trekking uit alle geadresseerden van dit bericht, door meester Gobert, rechtsdeurwaarder te Roubaix, bij wie een exemplaar van de gestuurde documenten en van het reglement werd neergelegd. De naam van de winnaar wordt geheimgehouden tot de actie is afgelopen. De gerechtsdeurwaarders hebben gecontroleerd of de wettelijke bepalingen betreffende de acties, de formele rechtmatigheid van het reglement en de aanwezigheid van de door artikel L121-20 en volgende van het Consumentenwetboek voorziene elementen in acht genomen zijn. De winnaar zal op de hoogte worden gebracht binnen de drie maanden na afloop van het spel. In geval van niet-toekenning wordt achteraf uit de ontvangen bestellingen een nieuwe trekking gehouden. Het complete reglement wordt gratis toegezonden aan iedere persoon die hier schriftelijk een verzoek voor indient bij DOMOTI SAS - zone de la Bouverne 16 av Industrielle - 59520 Marquette Lez Lille (Frankrijk) (postzegel voor aanvraag van het reglement terugbetaald op verzoek) onder vermelding van de naam van het spel.

  Haut de page
 • Toekenningsvoorwaarden : Augustus 2018

  Uittreksel van het reglement : de firma Domoti SAS, handelsreg. Rijsel nr. b 342.883.758 16 2019 met zetel te zone de la Bouverne, av. Industrielle - 59520 Marquette Lez Lille, organiseert van 1 mei 2018 tot en met 30 april 2019 voor zijn verschillende merken een spel met trekking op latere datum, genaamd '€ 5.000 te winnen'. Dit spel kan worden georganiseerd en aangeboden onder verschillende vormen en namen. De actie is toegankelijk voor iedereen woonachtig in het land Frankrijk en Corsica (met uitzondering van de départements en terroitoires d'outremer), maar ook in verschillende Europe se landen, en die een omstandig document heeft ontvangen, met uitzondering van personeelsleden (en hun familie) die een activiteit uitoefenen in een onderneming die banden heeft met de organiserende onderneming. De toekenning is de volgende : een bankcheque ter waarde van 5.000,00 of een gift van £ 4.369,38 (wisselkoers op 14/03/18) en evenveel aankoopbonnen van 5 euro of £5 als er deelnemers zijn die hun deelnamebon voor het afsluiten van dit spel hebben opgestuurd, namelijk 30/04/2019. Om aan dit spel deel te nemen, hoeft u alleen maar uw deelnamebon terug te sturen samen met uw bestelling naar het adres vermeld op de catalogus betreffende de actie, en de instructies op de documenten na te leven. Deelname via telefoon of internet is enkel voorbehouden voor zij die een bestelling plaatsen. zij die geen bestelling wensen te plaatsen maar toch het cadeau willen ontvangen, worden om een deelname in de verzendkosten van € 6,99 verzocht (uitsluitend voor frankrijk). Enkel een cadeauaanvraag is niet voldoende om deel te nemen aan het spel. De winnaar zal willekeurig getrokken worden door meester Gobert, gerechtsdeurwaarder te Roubaix. De maatschappij Domoti SAS kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer dit spel buiten haar wil om, gedeeltelijk of geheel gewijzigd wordt. Het complete reglement wordt gratis toegezonden aan iedere persoon die hier schriftelijk een verzoek voor indient bij Domoti SAS - Zone de la Bouverne 16 av Industrielle - 59520 Marquette Lez Lille (Frankrijk) (postzegel voor aanvraag van het reglement terugbetaald op verzoek) onder vermelding van de naam van het spel. Voor elke vergoeding met betrekking tot de deelnamekosten aan het spel, gelieve uw iban en bic mee te delen samen met een bewijs van telefoon of internet (factuur,...) voor de communicatiekosten. Er zal door domoti sas geen enkele telefonische inlichting worden verstrekt.

  Haut de page
 • Toekenningsvoorwaarden : September 2018

  Uittreksel uit het spelreglement '€ 5.000 te winnen' : de firma Domoti SAS, handelsreg. Rijsel nr. b 342.883.758 met zetel te zone de la Bouverne, 16 av. Industrielle - 59520 Marquette-Lez-Lille, organiseert van 1 mei 2018 tot en met 30 april 2019 voor zijn verschillende merken een spel met trekking op latere datum, genaamd '€ 5.000 te winnen'. Dit spel kan worden georganiseerd en aangeboden onder verschillende vormen en namen. De actie is toegankelijk voor iedereen woonachtig in het land Frankrijk en Corsica (met uitzondering van de départements en terroitoires d'outremer), maar ook in verschillende Europe se landen, en die een omstandig document heeft ontvangen, met uitzondering van personeelsleden (en hun familie) die een activiteit uitoefenen in een onderneming die banden heeft met de organiserende onderneming. De toekenning is de volgende : een som ter waarde van € 5.000,00 of een gift van £ 4.369,38 (wisselkoers op 14/03/18) en evenveel aankoopbonnen van 5 euro of £5 als er deelnemers zijn die hun deelnamebon voor het afsluiten van dit spel hebben opgestuurd, namelijk 30/04/2019. Om aan dit spel deel te nemen, hoeft u alleen de deelnamebon samen met de bestelling op te sturen naar het adres dat op de catalogus met de actie staat, en de instructies te volgen die in de documenten staan deelname via de telefoon of het internet is alleen bestemd voor mensen die een bestelling plaatsen. zij die geen bestelling wensen te plaatsen maar toch het cadeau willen ontvangen, worden om een deelname in de verzendkosten van € 6,99 verzocht (uitsluitend voor frankrijk). Enkel een cadeauaanvraag is niet voldoende om deel te nemen aan het spel. De winnaar zal willekeurig getrokken worden door meester Gobert, gerechtsdeurwaarder te Roubaix. De maatschappij domoti sas kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer dit spel buiten haar wil om, gedeeltelijk of geheel gewijzigd wordt. Het complete reglement wordt gratis toegezonden aan iedere persoon die hier schriftelijk een verzoek voor indient bij Domoti SAS - zone de la Bouverne 16 av Industrielle - 59520 Marquette-Lez-Lille (frankrijk) (postzegel voor aanvraag van het reglement terugbetaald op verzoek) onder vermelding van de naam van het spel. Voor elke vergoeding met betrekking tot de deelnamekosten aan het spel, gelieve uw iban en bic mee te delen samen met een bewijs van telefoon of internet (factuur,...) voor de communicatiekosten. Er zal door Domoti SAS geen enkele telefonische inlichting worden verstrekt.

  Haut de page
 • Kies uw land: