WETTELIJKE VERMELDINGEN 

 1. Eigenaar van de website
 2. Intellectuele eigendom
 1. Website gebruiksvoorwaarden

 • Eigenaar van de website

  DOMOTI SAS
  16 Avenue Industrielle
  59520 Marquette Lez Lille
  Btw-nummer BE 0862 994 251

  Ideal Pratique
  Postbus 20200
  7700 Moeskroen
  E-Mail : klantenservice@ideal-praktijk.be
  Tel : 0900 500 01*
  Fax : 0900 500 02

  Publicatiedirecteur
  Benoît TIBERGHIEN

   
 • Intellectuele eigendom

  Structuur, teksten, beeldmateriaal, klanken, knowhow, programma’s en software, database en alle andere elementen die deel uitmaken van deze website zijn uitsluitend eigendom van Ideal Praktijk en worden beschermd door de Nederlandse code op Intellectuele eigendom. Reproductie, volledige of gedeeltelijke weergave van de website en selecties uit de database zonder uitdrukkelijke toestemming van Ideal Praktijk zijn verboden. Hetzelfde geldt voor de databases die toegankelijk zijn op de website www.ideal-praktijk.be/bevl en tevens beschermd zijn. Inbreuken op deze principes zijn strafbaar volgens de bepalingen van de Nederlandse code op Intellectuele eigendom en het Wetboek van Strafrecht. Merken, handelsnamen en logo’s die op deze website voorkomen zijn gedeponeerd. Hun volledige of gedeeltelijke reproductie op basis van de website is verboden.

  De op de website www.ideal-praktijk.be/bevl verzamelde gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van Ideal Praktijk door middel van een gegevensverwerking. Ze kunnen echter worden doorgegeven aan organisaties die contractueel verbonden zijn met Ideal Praktijk. De wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens voorziet in een recht van toegang en verbetering van deze gegevens.

   
 • Website gebruiksvoorwaarden

  Voor alle hypertextlinken met deze website is vooraf schriftelijke toestemming van Ideal Praktijk nodig. Ze mogen alleen worden gelegd naar vooraf bepaalde zones van de website www.ideal-praktijk.be/bevl en onder voorbehoud van specifieke technische beperkingen. Aanvragen dienen gericht te worden naar Ideal Praktijk.

  De informatie op deze website is indicatief en kan te allen tijde gewijzigd worden door Ideal Praktijk dat niet aansprakelijk kan worden gesteld voor mogelijke foutieve informatie op de website.

   
 • Kies uw land: